menu
×
پیک اپ
درخواست وانت بار

از پیک آپ وانت درخواست نمایید!

کرایه وانت بار در تهران و شهرهای بزرگ

درخواست وانتحمل

رصد آنلاین

فرآیند ارسال را آنلاین رصد کنید

تحویل به سفیر

بار خود را به سفیر پیک آپ تحویل بدهید

ثبت درخواست

درخواست خود را در پیک اپ ثبت کنید

چرا پیک آپوانت بار

در خواست وانت

چند درخواسـت همزمان

چند درخواست را به صورت هم‌زمان ثبت کنید

تحویل به سفیر

تحویل به سفیر

بار خود را به سفیر پیک آپ تحویل بدهید

پیگیری مسیر به صورت زنده

پیگیری مـسیر به‌طور زنده

فرآیند ارسال را در اپلیکیشن آنلاین رصد کنید

پشتیبانی 24 ساعته

۲۴ ساعـته و معتبر

در هر ساعتی پیک آپ پاسخگوی شماست

درخواست چند مقصده

درخواسـت چند مقصده

با یک درخواست به چندین مقصد بفرستید

در خواست زمانبندی

درخواسـت زمانبندی

درخواست شما در زمان دلخواه ارسال می‌شود